Αντικείμενα σε χρονολογική σειρά

πριν το - 1914
1914
1915
1916
1917
1918
μετά το - 1918
άγνωστη χρονολογία

exhibition2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

sketch

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Επίσκεψη στην αρχαία Αγορά των Αθηνών

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

image2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

image3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-4

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-5

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

protomi-6

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

fagium-1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

fagium 2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

fagium-3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 4

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 5

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σκεψεις 6

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

παρουσίαση 1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

παρουσίαση -2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

παρουσίαση 3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Ανάγλυφο σε πέτρα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

ζωγραφική και χάραξη

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

συμμετοχή σε έργο γλυπτικής πεδίου

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Εξερευνώντας την Αρχαία Αγορά των Αθηνών

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Δίπλα στο ναό των Αγίων Αποστόλων

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Οι "όροι" στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βιβλιογραφική μελέτη αγγείων

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Οι μαθητές δημιουργούν

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

εργασία με πηλό

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σύνολων εργασίων

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

κεφαλή Αθηναίου πολίτη, εργασία μαθήτριας

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Κεφάλι σε μετωπική θέση

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Στοιχεία από αγγείο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Φιγούρα, εργασία μαθήτριας

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Σύγχρονες μορφές με αφορμή εκθέματα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

συνδεση μεσω της μορφής στοιχείων της αρχαιότητας και της συγχρονης πραγματηκότητας

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Σχέδια με αφορμή τη δημοκρατία στη Αρχαία Αθήνα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βίντεο Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βίντεο Ηριδάνου

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

afisa agora 1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βίντεο Δράσεις Αγορά 1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Εικόνα Προγράμματος

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Εικόνα Προγράμματος 2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Αφίσα 2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Σχέδια με αφορμή την προϊστορική περίοδο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Κεφαλή Αθηναίου πολίτη

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Μουσική Χορός (βιντεο)1

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βιβλιογραφική μελέτη

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Βιβλιογραφική μελέτη και στοιχεία μακέτας της Αρχαίας Αγοράς

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Κατασκευή στοιχείων μακέτας της Αρχαίας Αγοράς

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Επιμερισμός εργασίας και Κατασκευή στοιχείων μακέτας της Αρχαίας Αγοράς

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Κατασκευή στοιχείων μακέτας της Αρχαίας Αγοράς (νότια Στοά)

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Κατασκευάζοντας τη Θόλο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Η Θόλος σε κλίμακα 1:500

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Μελέτη μακέτας που εκτίθεται στη Στοά του Αττάλου

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

αποτύπωση υψομετρικών

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Μελέτη σχετικά με το ανάγλυφο του εδάφους

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

δημιουργώντας το ανάγλυφο της Αρχαίας Αγοράς

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

το ανάλυφό του εδάφους

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

μακέτα με χατρί

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

με γύψο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

κατά τον 5ο αιώνα πΧ

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

η μακέτα με καθρέπτες

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

καθρεπτες

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

καθ 'υψος

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

τρία επίπεδα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

διάδραση

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

συμμετοχή

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

μια κουκίδα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

πορτραίτα

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

αποτίμηση σκίτσο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

απολογισμος

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

αποτίμηση 3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

κειμενο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

αγορά 2

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

3

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

4

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

5

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

7

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

9

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

10

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

11

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

12

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

13

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

15

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

17

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

18

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

19

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

20

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

21

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

22

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

33

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Στην Αρχαία Αγορά τον πυρήνα της Αθηναϊκής Δημακρατίας

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

παρουσίαση μέρος Α'

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Παρουσίαση μέρος Β'

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Παρουσίαση, μέρος Δ'

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Παρουσίαση :μέρος Ε'

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Παρουσίαση: μέρος ΣΤ'

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

παρουσίαση μερος τριτο

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

σε διαλεκτική

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας:

Σωκρατης

Έτος:

Χώρα:

Παροχέας: